desktop
phone

Våra villkor

Integritets- och cookie policy

Sabis integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För att kunna bedriva vår verksamhet krävs det att både kunder och medarbetare har förtroende för Sabis och våra arbetssätt. I denna policy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Sabis AB (org. nr 556165-9888) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och lagstiftning.

Varför lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras för internt bruk i Sabis datasystem på ett säkert sätt. Uppgifterna behövs för att hantera din bokning och hanteras bara av behörig personal på Sabis och ett fåtal väl valda samarbetspartners och leverantörer för våra system.

Sabis har vidtagit lämpligt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den tekniska utvecklingen.

Personuppgifter som vi samlar in från dig 
Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig är:
• Namn
• Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
• Personnummer
• Bankkontouppgifter
• Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
• IP-adress
• Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)

Varför vi behandlar dina personuppgifter 
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:

1. Administrera, tillhandahålla och utveckla våra tjänster.
2. Bearbeta dina bokningar, din betalning och beställning av tjänsterna.
3. Kontakta dig via SMS, andra mobila applikationer, e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under eller efter din vistelse.
4. Individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra tjänster.
5. Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.
6. Efterleva gällande lagstiftning.
7. Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster på andra vis som vi tror att du skulle uppskatta.
8. Marknadsföra våra tjänster.
9. Behandling av personuppgifter om våra leverantörer, företagskunder och kontakter i näringslivet. Vi kommer skicka dig nyheter och erbjudanden inom reglerna för befintliga kundrelationer. Grunden till detta är marknadsföringslagstiftningen och/eller ditt godkännande eller legitima intresse.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära att ta bort dina uppgifter. Kontakta oss då via e-post: dataskyddsombud@sabis.se. Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan vi låter dig ta del av dina uppgifter. Detta gör vi för att försäkra oss om att vi bara ger tillgång till dina personuppgifter till dig – och inte till någon annan som utger sig för att var dig.

Hur vi delar dina personuppgifter 
Vi kan dela dina uppgifter inom Sabis. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Det innebär att vi inte lämnar uppgifter som kan knytas till dig till tredje part utan laglig grund.

Lagring
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter 
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling.

Klagomål och tillsynsmyndighet 
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss 
Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post: dataskyddsombud@sabis.se

Ladda ner som pdf

Sabis cookie policy

Senast uppdaterad: 2018-05-23. Gäller: sabis.se, sabismoten.se, wgc24.se, krusenbergherrgard.se, fagelbrohus.se, naringlivetshus.se, smadalarogard.se

Vi använder cookies på vår webbplats som lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta), med information om din användning av webbplatsen. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

OLIKA TYPER AV COOKIES
Det finns två olika typer av cookies:
• Permanenta cookies ligger kvar på din dator under en bestämd tid, t.ex. under en månad.
• Sessionscookies lagras tillfälligt i minnet medan du är inne på vår webbplats. Sessionscookien försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder olika kategorier av cookies:
• Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen på ett grundläggande sätt, som till exempel att navigera i menyer. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.
• Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar. Det kan t.ex. vara val av språk eller att du tidigare godkänt cookies.
• Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare på webbplatser, så att vi kan visa annonser och innehåll i tredjepartskanaler, t.ex. genom sociala medier eller Google-tjänster.
• Oklassificerade cookies är cookies som håller på att klassificeras tillsammans med utfärdarna av enskilda cookies. Sabis använder även tredjepartscookies.

SAMTYCKE
Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Du samtycker till Sabis användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies. Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår genom att avaktivera cookies under inställningar i din webbläsare. Om du avaktiverar cookies kommer funktionaliteten på vår webbplats att begränsas. Vissa tredjepartscookies kontrollerar inte Sabis. Dessa kan endast stängas av på respektive webbplats och i enlighet med de instruktioner som framgår där.

KONTAKT
Läs mer i vår integritetspolicy om vilka vi är och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor rörande vilka cookies vi använder eller gällande din integritet på dataskyddsombud@sabis.se. Du kan även läsa mer om hur cookies fungerar på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Ladda ner som pdf

Information om COVID-19 (Coronaviruset). Stäng Läs mer