Till sidans huvudinnehåll

Våra villkor

Sabis integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För att kunna bedriva vår verksamhet krävs det att både kunder och medarbetare har förtroende för Sabis och våra arbetssätt. I denna policy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Sabis AB (org. nr 556165-9888) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och lagstiftning.

Varför lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras för internt bruk i Sabis datasystem på ett säkert sätt. Uppgifterna behövs för att hantera din bokning och hanteras bara av behörig personal på Sabis och ett fåtal väl valda samarbetspartners och leverantörer för våra system.

Sabis har vidtagit lämpligt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den tekniska utvecklingen.

Personuppgifter som vi samlar in från dig 
Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig är:
• Namn
• Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
• Personnummer
• Bankkontouppgifter
• Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
• IP-adress
• Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)

Varför vi behandlar dina personuppgifter 
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:

1. Administrera, tillhandahålla och utveckla våra tjänster.
2. Bearbeta dina bokningar, din betalning och beställning av tjänsterna.
3. Kontakta dig via SMS, andra mobila applikationer, e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under eller efter din vistelse.
4. Individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra tjänster.
5. Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.
6. Efterleva gällande lagstiftning.
7. Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster på andra vis som vi tror att du skulle uppskatta.
8. Marknadsföra våra tjänster.
9. Behandling av personuppgifter om våra leverantörer, företagskunder och kontakter i näringslivet. Vi kommer skicka dig nyheter och erbjudanden inom reglerna för befintliga kundrelationer. Grunden till detta är marknadsföringslagstiftningen och/eller ditt godkännande eller legitima intresse.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära att ta bort dina uppgifter. Kontakta oss då via e-post: dataskyddsombud@sabis.se. Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan vi låter dig ta del av dina uppgifter. Detta gör vi för att försäkra oss om att vi bara ger tillgång till dina personuppgifter till dig – och inte till någon annan som utger sig för att var dig.

Hur vi delar dina personuppgifter 
Vi kan dela dina uppgifter inom Sabis. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Det innebär att vi inte lämnar uppgifter som kan knytas till dig till tredje part utan laglig grund.

Lagring
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter 
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling.

Klagomål och tillsynsmyndighet 
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss 
Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post: dataskyddsombud@sabis.se