desktop
phone

För en hållbar framtid

grön el, svanar, rena stränder och mycket mer

Grön el

100% GRÖN EL
Sabis använder endast grön el från miljöcertifierad vattenkraft. Våra hotell har dessutom bergvärme och sjövattenanläggningar. Sedan 2010 är alla våra tre hotell Svanenmärkta.

SVANENMÄRKT PERSONALMAT
Från och med mitten av december 2010 är vår personalmatsrestaurang på Skandia en av de få Svanenmärkta i landet. Vad det betyder för den daglige matgästen är att de nu bidrar till en positiv miljösatsning samtidigt som en allt större del av den mat de äter kommer från närliggande gårdar och är eko- och kravmärkta. Sabis tittar hela tiden på möjligheten att skapa fler Svanenmärkta lunchrestauranger.

SOCIALT ANSVAR
Sabis samlar under varje jul in pengar till förmån för Stockholm Stadsmissions viktiga arbete. Varje krona som ni, våra kunder, bidrar med dubbleras av oss på Sabis. På vissa av våra varor går också en del av intäkten oavkortat vidare. HITTILLS INSAMLAT 632 130:- 

VARFÖR?
Sabis har sedan 1874 verkat för att vara Stockholmarnas matföretag. Ett företag som sätter service och kvalitet i första rummet och som drivs av en tydlig passion för mat – i råvaran, tillagningen och serveringen. Med vår långa historia och närvaro i huvudstaden känner vi starkt för den. Genom vårt engagemang som partnerföretag till Stockholms Stadsmission bidrar vi till att göra staden lite mänskligare och varmare för alla.

VI STÄDAR SVERIGE
Sabis är även 2018 huvudsponsor till “Städa Sverige”. Det är Idrottens Miljöorganisation och är en av landets enda operativa miljöorganisationer. Städa Sverige engagerar idrottsföreningar i olika miljöprojekt, såsom att städa stränder, skogsområden eller kommunala områden. Projekten ger en renare miljö, med mindre skräp och gifter, samtidigt som idrottsklubbar får ett bidrag till sin verksamhet.

ÅTERVINNING OCH SVINN
Vi har miljömål för en rad olika områden, till exempel användning av engångsmaterial, portionsförpackningar samt disk- och rengöringsmedel. Alla enheter källsorterar och har kompost eller slamanläggning där det tillåts. Vi mäter även svinn och jobbar för att våra kunder inte ska ta för mycket på tallriken och slänga mat.

MEDVETENHET

Det finns ett stort antal frågeställningar att ta hänsyn till för att vara både en miljö- och etiskt medveten del i livsmedelskedjan. Ett viktigt ansvar för Sabis (och hela branschen) är att utveckla det vegetariska utbudet och därigenom uppmuntra gästen att äta mer mat från växtriket och mindre från djurriket. Sabis strävar efter att vara uppdaterade kring gällande miljörekommendationer och balansera dessa med tillagningsmetoder, ekonomisk långsiktighet, och våra kunders önskemål.

Information om COVID-19 (Coronaviruset). Stäng Läs mer